działka

Mieszkańcy miast nigdy nie mieli zaufania do zakładu ubezpieczeń społecznych. Dużą część dochodów musza przeznaczać na dziurawy system, który nie [...]
Ostatnimi czasy bardzo popularne stało się angielskie przysłowie: one apple a day doctor away. Mówi ono o tym, że regularne [...]