Zoologia jest nauką, której przedmiot zainteresowania stanowią nie tylko żyjące obecnie zwierzęta, ale także i te wymarłe. Znakomitym przykładem mogą być w tym miejscu mamuty. Naukowcy zaliczyli je do trąbowców. Te zwierzęta wyginęły u schyłku ostatniej epoki lodowcowej. Nie wiadomo jednakże tak do końca, z jakiego powodu mamuty wyginęły. Na pewno w jakimś stopniu były to zmiany klimatyczne, ale teorii na ten temat jest wiele. W czasach prehistorycznych zamieszkiwały one tereny północnej Azji, Europę oraz Amerykę Północną. Wyodrębnionych zostało kilka gatunków tych ssaków, jak dla przykładu mamut południowy, mamut stepowy czy mamut włochaty. Ludzie polowali w głównej mierze na mamuty włochate – i te właśnie zwierzęta są bohaterami rycin i tym podobne. Panuje powszechne przekonanie o tym, że mamuty odznaczały się ogromnymi rozmiarami. Tymczasem wcale nie jest to prawdą. Największe były mamuty stepowe osiągające na wysokość maksymalnie pięć metrów – pozostałe gatunki były natomiast zdecydowanie mniejsze.

Comments are closed.

Najlepsze

  • Sady owocowe jako ważny element krajobrazu wsi
    Więc trzeba z tym nieco uważać. Skupmy się teraz na czymś, co znajduje się praktycznie na każdej działce czy w każdym ogrodzie, jednak wszędzie wygląda nieco inaczej. Roślina o której …
  • Sprawdzone metody
    Współczesne rolnictwo wymaga zdecydowanie więcej od rolników niż dawniej. Okazuje się, że to co kiedyś przechodziło do porządku dziennego w dzisiejszych czasach nie ma szans istnienia. Dawniej rolnicy skupiali się …

Strony